Föräldrarollen

Hos oss är föräldrarna mer engagerade och delaktiga i förskolans verksamhet än i de kommunala alternativen. Dina tankar och synpunkter är efterfrågade och viktiga för vårt kooperativ. Det ökade engagemanget betalar igen sig på flera sätt. Barn som går fulla dagar spenderar mer vaken tid på förskolan än hemma under veckorna! Att då lägga tid på att förbättra deras miljö där känns mycket relevant!

Olika familjer är olika aktiva beroende på lust och möjligheter. Vissa perioder kan man vara mer engagerad och andra mindre, beroende på hur den privata situationen ser ut.

Genom att alla bidrar med mindre arbetsinsatser kan vi få mycket gjort med små medel. Det sparar pengar som innebär att vi kan satsa på hög personaltäthet och även att hålla nere månadsavgiften per barn .

Om en förälder vill vara med under en hel eller delar av en dag så välkomnas de i verksamheten. Det ger en bra insyn och man får se vad barnen har för sig om dagarna.

Det löpande arbete som alla familjer förväntas delta i är:

    • – Städning av förskolan ca en gång i månaden. Det tar mellan 1,5 till 2 timmar.

 

    • – Arbetsdag 4-5 gånger om året. Hela familjen är välkommen och umgänge och arbete blandas med varandra. Arbetsdagen börjar 09:00 på en lördag lunch serveras och arbetsdagen avslutas innan 16:00.

 

    • – Engagemang i en arbetsgrupp (fritidsgruppen, webbgruppen,fastighetsgruppen).

 

    • – Styrelsearbete. Halva styrelsen byts ut varje år och man väljs på två år. Styrelsen har ansvaret för att verksamheten fungerar och sköter ekonomi och löner. En familj förväntas vara med i styrelsen en två-årsperiod under tiden som barnet går på förskolan.