Personalen

Här är vår fina personal!

Personal och läroplan

Förskolan leds av pedagogiskt utbildad personal. Ditt barn skall möta vuxna som ser varje barns förmågor och intressen och använder detta som utgångspunkt i det pedagogiska vardagsarbetet. Förskolans styrdokument är Läroplan Förskolan 98.

Marie

Marie – Barnskötare som har varit med sedan starten 1992 och har samlat på sig massor med erfarenhet.
Helena

Helena – Barnskötare och utbildad ledare inom Friluftsfrämjandet, med stort intresse för naturen.
Anna

Anna – Bybarnas förskolechef/förskollärare med det pedagogiska huvudansvaret.
Lena

Lena H – Barnskötare som berättar de mest inspirerande sagor som trollbinder barnen.
Frida

Frida – Förskollärare full av idéer och upptåg.
Lisa

Lisa – Barnskötare som fångar de små barnens uppmärksamhet med sång och musik.
Annika

Annika – Köksansvarig och står för den fantastiskt goda maten.