Välkommen hem!


Bybarna är en kooperativ förskola vilket innebär att all vinst går tillbaka in i verksamheten (läs mer om kooperativ på wikipedia). Bybarna ligger i hjärtat av Ubbhult och startades redan 1992. Lokalerna består av en före detta hästgård anpassad för verksamheten.
Kombinationen av uppfyllelsen av läroplanens mål och en varm och öppen atmosfär, gör Bybarna till alternativet för den som värdesätter det en förskolemiljö kan erbjuda men samtidigt värnar om det nära samarbetet mellan föräldrar och pedagoger. Den till viss del hemlika miljön känns inte så fjärran från hemmets lugna vrå. Eftersom all mat lagas på plats får barnen njuta av kökets alla dofter. Att vår härliga trädgård ligger i anslutning till skogen ger stora möjligheter till att vara ute i skog och natur.

Personalgruppen består av en mix av förskollärare och barnskötare. Vid behov har vi duktiga vikarier att ringa in som barnen är mycket trygga med.

Läs mer om vår verksamhet här på hemsidan och kontakta oss gärna om ni vill komma på besök!

Bybarna ligger i Marks kommun men det finns inga hinder att ha era barn hos oss även om ni bor i en annan kommun. Den närmaste orten förutom Ubbhult är Hällingsjö. Om man pendlar till Göteborg ligger Bybarna också nästan på vägen sett från Rävlanda och Sätila.